ALGEMENE VOORWAARDEN

Op Slowdown Together 4 daagse retraite is het volgende van toepassing:

  1. Aanmelding

1.1 Aanmelding vindt plaats door het opsturen van een volledig ingevuld

inschrijfformulier.

1.2 Aanmelding wordt bevestigd door een bevestigingsfactuur.

1.3 Aanmelding geldt pas als definitief, na betaling van het bedrag op de factuur.

1.4 Indien het in de informatie genoemde aantal deelnemers niet wordt gehaald,

kan de retraite door True Nature Trails / MyDogsMind geannuleerd worden. Bij 6

deelnemers gaat de retraite door.

  1. Bedrag

2.1 Het bedrag is het op de factuur vermelde bedrag. Op het welkomstformulier

is vermeld wat hierin is inbegrepen en wat niet.

  1. Betaling

3.1 Binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsfactuur dient een

aanbetaling van 30% van het totaalbedrag te zijn voldaan.

3.2 Het resterende deel van het bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te

zijn voldaan.

3.3 Bij aanmelding binnen 6 weken voor de vertrekdatum dient het volledige

bedrag per direct te worden voldaan.

  1. Annulering

4.1 Bij annulering tot 2 maanden voor de retraite is 30% van het bedrag

verschuldigd.

4.2 Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor de retraite is 50% van het

bedrag verschuldigd.

4.3 Bij annulering 30 dagen voor de retraite en de retraite is 100% van het

bedrag verschuldigd.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Deelname vindt plaats op eigen risico.

5.2 Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s van de retraite met

honden.

5.3 Aanwijzingen en instructies inzake veiligheid van Anouk Smit of Marian de

Lange dienen altijd te worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot

uitsluiting van de retraite zonder recht op enige financiële vergoeding of

restitutie.

5.4 True Nature Trails, My Dogs Mind en de Wonderlijke Reis zijn, behoudens nalatigheid, niet

aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens de retraite.

5.5 Schade aan geleend materiaal is voor rekening van de deelnemer.

My Dogs Mind en de Wonderlijke Reis – Dubbelhof 117, 6715 EJ, Ede, Nederland
+31 (0)6 28888616

www.mydogsmind.nl

marian.mydogsmind@gmail.com

www.wonderlijkereis.nl

dewonderlijkereis@gmail.com

KVK nr. 09085119
BTW nr. NL001923820B96
IBAN: NL53INGB0002617484  BIC INGBNL2A