ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het boeken van een dienst bij De Wonderlijke Reis  is het volgende van toepassing:

1. Aanmelding
1.1 Aanmelding vindt plaats door het opsturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
1.2 Aanmelding wordt bevestigd door een bevestigingsfactuur.
1.3 Aanmelding geldt pas als definitief, na betaling van het bedrag op de factuur.
1.4 Indien het in de informatie genoemde aantal deelnemers niet wordt gehaald, kan de activiteit door De Wonderlijke Reis geannuleerd worden.

2. Bedrag
2.1 Het bedrag is het op de factuur vermelde bedrag.

3. Betaling
3.1 Binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsfactuur
dient de factuur te zijn voldaan.
3.2 Indien er een live sessie plaatsvindt, kan betaling direct na een sessie worden voldaan.

4. Annulering
4.1Annulering dient plaats te vinden minimaal 24 uur van te voren.
4.1 Bij annulering binnen 24 uur  voor het consult is 30% van het bedrag verschuldigd.

5.1 Aansprakelijkheid
5.1 De eigenaar is ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.
5.2 De Wonderlijke Reis is, behoudens nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens een consult/cursus/workshop.

De Wonderlijke Reis
+31 (0)6 28888616

www.wonderlijkereis.nl

dewonderlijkereis@gmail.com

KVK nr. 09085119
BTW nr. NL001923820B96
IBAN: NL53INGB0002617484  BIC INGBNL2A