Jouw dier aan het woord

Jouw dier aan het woord kan je helderheid geven omtrent fysieke of emotionele trauma’s waarvan je je al dan niet bewust bent. Zowel van je zelf als van je dier. Dieren hebben, net als wij, de behoefte om gehoord te worden. Het gevolg is dat er meer begrip ontstaat tussen mens en dier zodat ook de levenskwaliteit van het dier wordt vergroot. Er kunnen bijzonderheden aan het licht komen waar je zelf nooit aan gedacht en überhaupt bedacht zou hebben. Eventuele blokkades en trauma’s van mens en/of dier kunnen in beweging gezet worden. Alles om te helpen in jouw en jullie groei- en ontwikkelingsproces.

Ieder dier is hier, net als jij, met een zielsmissie. Ze hebben een taak waarmee ze op aarde zijn gekomen, en vaak ook een taak in jouw leven. Het is zelden tot nooit toeval dat juist dit dier op jouw pad is gekomen. Er wordt contact gelegd van wezen tot wezen. Waardoor er vrij snel naar boven komt wat prioriteit heeft om te weten op dit moment. Om jouw dier nog beter te leren begrijpen, kun je een consult boeken om jouw dier te laten spreken.

Gedrag

Jouw dier aan het woord kan je inzicht geven in de reden van bepaald (ongewenst) gedrag, reactiviteit, bij angsten, eetproblemen of bijvoorbeeld schijndracht. Het dier kan feilloos aangeven wat hij of zij ervaart en dit kan helpen in het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding. Niet alleen helpt dit jouw dier, maar uiteindelijk ook jouw proces. Een relatie in balans is immers de basis voor een gezond en gelukkig leven met elkaar. Let wel, alleen als het prioriteit heeft voor het dier op dit moment zullen er inzichten komen.

Gezondheid

Ziekte en pijn kan net als bij mensen veel impact hebben op het welzijn en de kwaliteit van leven, dit blokkeert de natuurlijke stroming in het lichaam en juist dan is het belangrijk om het dier aan het woord te laten. Het dier kan hiermee aangeven hoe het zich voelt, ook als gevolg van bijvoorbeeld het gebruik van medicatie.  Waardevolle informatie die je kunt gebruiken bij het maken van de juiste beslissingen omtrent de gezondheid van je dier. Waarbij de keuze van het dier gerespecteerd wordt.

Trauma

Jouw dier aan het woord kan je helderheid geven omtrent fysieke of emotionele trauma’s waarvan je je al dan niet bewust bent, trauma’s uit dit leven of uit vorige levens. Trauma’s die zijn ontstaan vanuit de conceptie, tijdens de dracht en/of de geboorte. Denk daarnaast ook aan situaties als vuurwerk, honden uit het buitenland of een aanval van een soortgenoot. Ook bij trauma’s is het van belang om naar het dier te luisteren, hoe het dier het zelf beleefd en niet hoe het geïnterpreteerd wordt door de mens.

Verandering

Ieder huishouden heeft te maken met veranderende omstandigheden die impact hebben op de omgeving en het welzijn van jou en je dier. Baby op komst, verhuizing, verandering van voeding, vakantie, een overlijden of een extra dier erbij. Jouw dier aan het woord geeft je de mogelijkheid te ontdekken hoe je dier zich daarbij voelt. Hen aan het woord laten zet al zoveel in beweging waardoor je beter kunt inspelen op de behoeften van je dier.

Energetisch

Alles wat zich fysiek uit, begint met een verstoring in één van de energetische lichamen zoals aura, chackra’s of meridianen. Deze verstoringen zijn veelal niet zichtbaar vanuit een driedimensionale blik. Indien je tijdig een desbetreffende verstoring opspoort, kun je ernstigere disbalans voorkomen. Jouw dier kan tijdens een reading prima aangeven of er een verstoring op dit vlak aanwezig is, waardoor er beweging kan plaatsvinden.

Belastbaarheid

Omgevingsfactoren kunnen een dier onnodig belasten. Denk hierbij aan straling van wifi, telefoon of tv, tekorten aan vitaminen & mineralen, verkeerde voeding, vervuild water, het vermenselijken van een dier, het projecteren van emoties op je dier, het aanhaken van onlicht op je dier, teveel of te weinig beweging, verkeerde slaapplek, overmatige stress, etc. Samen kunnen we kijken hoe we de mogelijke belastbaarheid op jouw dier in balans kunnen brengen.

Werkwijze

Bij een consult/ sessie wordt er afgestemd op het dier, op afstand of op locatie. Het is een combinatie van een reading en beweging brengen in het energiesysteem, afhankelijk van wat het dier nodig heeft. Er wordt energie in beweging gebracht, de frequentie van het dier en de frequentie van Marian komen samen, hierdoor komt er informatie binnen die Marian zal vertalen. Er kunnen beelden en/of woorden naar boven komen of gevoelens, waardoor het dier kan delen wat er in zich om gaat. Marian heeft een uiterst zuiver werkende intuïtie, zij stemt af op een zeer hoge liefdesfrequentie. Zij is een kanaal voor de juiste informatie voor dat moment.

Marian kan het dier helpen zich beter te beschermen voor invloeden van buitenaf, kan het dier helpen om bepaalde omstandigheden beter te begrijpen. Er kunnen diverse middelen tijdens een consult worden ingezet, naar gelang het zich aandient, waaronder essentiële oliën, lichtremedies, stemvorken, bachbloesems, edelstenen & een biotensor. Beweging zetten in blokkades en/of trauma vindt automatisch plaats tijdens een consult.

Een consult waarbij je dier aan het woord is, vindt plaats buiten alle aardse kaders. Het dier bepaalt welke richting het op gaat, welke onderwerpen er aan bod komen en wat zich aandient. Van jou wordt gevraagd alle verwachtingen los te laten en je te laten meenemen in de belevingswereld van je dier. Door wezenlijk contact te leggen is vrij snel helder wat er prioriteit heeft op dat moment, het dier is hierin leidend.

Locatie: De Klomp, Gelderland. Of op afstand.