Jouw dier aan het woord~ reading voor hond & kat ~

Jouw dier aan het woord kan je helderheid geven omtrent fysieke of emotionele trauma’s waarvan je je al dan niet bewust bent. Zowel van jezelf als van je dier. Dieren hebben, net als wij, de behoefte om gehoord te worden. Hierdoor ontstaat meer begrip tussen mens en dier, waardoor de levenskwaliteit van het dier kan worden vergroot. Er kunnen verrassende bijzonderheden aan het licht komen waar je zelf nooit aan zou hebben gedacht. Eventuele blokkades en trauma’s van mens of dier kunnen in beweging gezet worden. Dit alles om jullie helpen in jullie groei- en ontwikkelingsproces.

Ieder dier is hier, net als jij, met een zielsmissie. Ze hebben een taak waarmee ze op aarde zijn gekomen, en vaak ook een taak in jouw leven. Het is zelden tot nooit toeval dat juist dit dier op jouw pad is gekomen. Er wordt contact gelegd van wezen tot wezen, waardoor er vrij snel naar boven komt wat prioriteit heeft om te weten, op dit moment. Om jouw dier nog beter te leren begrijpen, kun je een reading boeken om jouw dier te laten spreken.

‘De kracht van een dialoog, zonder woorden…’

Wanneer kies je voor een reading?

Gedrag

Jouw dier aan het woord kan je inzicht geven in de reden van bepaald (ongewenst) gedrag, reactiviteit, bij angsten, eetproblemen of bijvoorbeeld schijndracht. Het dier kan feilloos aangeven wat hij of zij ervaart en dit kan helpen in het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding. Niet alleen helpt dit jouw dier, maar uiteindelijk ook jouw proces. Een relatie in balans is immers de basis voor een gezond en gelukkig leven met elkaar. Let wel, alleen als het prioriteit heeft voor het dier op dit moment zullen er inzichten komen.

Gezondheid

Ziekte en pijn kan net als bij mensen veel impact hebben op het welzijn en de kwaliteit van leven, dit blokkeert de natuurlijke stroming in het lichaam en juist dan is het belangrijk om het dier aan het woord te laten. Het dier kan hiermee aangeven hoe het zich voelt, ook als gevolg van bijvoorbeeld het gebruik van medicatie. Waardevolle informatie die je kunt gebruiken bij het maken van de juiste beslissingen omtrent de gezondheid van je dier. Waarbij de keuze van het dier altijd leidend is en gerespecteerd wordt.

Trauma

Een reading kan je helderheid geven omtrent fysieke of emotionele trauma’s waarvan je je al dan niet bewust bent, trauma’s uit dit leven of uit vorige levens. Trauma’s die zijn ontstaan vanuit de conceptie, tijdens de dracht en/of de geboorte. Denk daarnaast ook aan situaties als vuurwerk, honden uit het buitenland of een aanval van een soortgenoot. Ook bij trauma’s is het van belang om naar het dier te luisteren, hoe de eigen beleving is van het dier, zonder de interpretatie door de mens.

Verandering

Ieder huishouden heeft soms te maken met veranderende omstandigheden die impact hebben op de omgeving en het welzijn van jou en je dier. Baby op komst, verhuizing, verandering van voeding, vakantie, een overlijden of een extra dier erbij. Jouw dier aan het woord geeft je de mogelijkheid te ontdekken hoe je dier zich daarbij voelt. Hen aan het woord laten zet al zoveel in beweging waardoor je beter kunt inspelen op de behoeften van je dier en eventueel iets kunt aanpassen.

Energetisch

Alles wat zich fysiek uit, begint met een verstoring in één van de energetische lichamen zoals aura, chakra’s of meridianen. Deze verstoringen zijn veelal niet zichtbaar vanuit een driedimensionale blik. Indien je tijdig een desbetreffende verstoring opspoort, kun je ernstigere disbalans voorkomen. Jouw dier kan tijdens een reading prima aangeven of er een verstoring op dit vlak aanwezig is, waardoor er beweging kan plaatsvinden.

Belastbaarheid

Omgevingsfactoren kunnen een dier onnodig belasten. Denk hierbij aan straling van wifi, telefoon of tv, tekorten aan vitaminen & mineralen, verkeerde voeding, vervuild water, het vermenselijken van een dier, het projecteren van emoties op je dier, het aanhaken van onlicht op je dier, teveel of te weinig beweging, verkeerde slaapplek, overmatige stress, etc. Samen kunnen we kijken hoe we de mogelijke belastbaarheid op jouw dier in balans kunnen brengen.

Hoe ziet een sessie eruit?

Tijdens een reading wordt er afgestemd op het dier, op afstand of op locatie. De sessie bestaat uit een combinatie van een reading en het in beweging brengen van het energiesysteem, afhankelijk van wat het dier nodig heeft. Er wordt energie in beweging gebracht, hierdoor komt er informatie binnen die wordt vertaald. Dit kan door middel van beelden, woorden of gevoelens, waardoor het dier kan delen wat er in zich om gaat. Mijn intuïtie is uiterst zuiver, ik stem als vanzelf af op een zeer hoge liefdesfrequentie.

Het dier kan door deze vertaling geholpen worden zich beter te beschermen voor invloeden van buitenaf of het dier kan bepaalde omstandigheden beter leren begrijpen. Er kunnen diverse middelen tijdens een consult worden ingezet, naar gelang het zich aandient, waaronder essentiële oliën, lichtremedies, stemvorken, bachbloesems, edelstenen & een biotensor. Tijdens een reading wordt er automatisch beweging gezet in blokkades en/of trauma’s, waardoor heling kan plaatsvinden.

Je dier aan het woord laten vindt plaats buiten alle aardse kaders. Het dier bepaalt welke richting het op gaat, welke onderwerpen er aan bod komen en wat zich aandient. Van jou wordt gevraagd alle verwachtingen los te laten en je te laten meenemen in de belevingswereld van je dier. Door wezenlijk contact te leggen is vrij snel helder wat er prioriteit heeft op dat moment, het dier is hierin leidend.

Een sessie duurt 1,5 tot 2 uur.

Bijdrage per sessie: €135,-
*  excl. eventuele reiskosten
– 49 cent per kilometer
– boven 30 minuten reistijd komt er €20 per half uur reistijd bij