Reis naar het licht

Elke ziel bewandelt een pad in verschillende levens. Het loslaten van het fysieke lichaam is onderdeel van de reis die elk dier maakt, telkens weer.

De Wonderlijke Reis ondersteunt mens en dier bij de overgang van dit proces. Het proces van loslaten en van afscheid nemen. Dieren weten intuïtief wanneer hun tijd komt om hun fysieke lichaam los te gaan laten. Vaak maken wij als levensmetgezel, bij lijden van een dier, de moeilijke beslissing om een dier vredig te kunnen laten sterven. Juist door deze begrijpelijke keuze, is het belangrijk je dier nog aan het woord te laten.

Ook voor dieren geeft het rust als zij begeleid worden in de voorbereiding van het loslaten en de aankomende overgang, hetzij door nog aan het woord te mogen zijn, hetzij door energetisch te worden ondersteund in dit proces.

Stervensproces

Rouwen over het (aankomende) afscheid gaat vaak gepaard met diepe emoties. Het belang van ruimte geven aan het rouwproces voor mensen en eventueel andere huisgenoten (dier of mens), wordt vaak onderschat. De juiste begeleiding bij een stervensproces zorgt ervoor dat de ziel van het dier zijn of haar reis zonder onnodige ballast voort kan zetten. Dit proces kan ondersteunt worden door o.a.  reading/ aanraking/ muziek.

Loslaten

Sommige dieren hebben moeite om het leven los te laten, bijvoorbeeld als één van de gezinsleden zeer gehecht is aan het dier. Het dier kan zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van diegene, waardoor het dier meer een strijd aan gaat om te blijven leven, dan dat hij uit zichzelf zou loslaten. Ondersteuning in dit proces kan zowel voor, tijdens of na het sterven worden geboden. Van belang hierin is altijd de keuze van de ziel te respecteren.

Trauma

Een plotselinge dood door bijvoorbeeld een aanrijding, onverwachts euthanasie tijdens een operatie of acute dodelijke bloedingen, kan voor veel verwarring zorgen bij zowel mens als dier. Dit kan als zeer traumatisch worden ervaren. Marian helpt in dit proces om het dier te laten begrijpen wat er is gebeurd, zodat ze hun reis, zonder ballast, voort kunnen zetten naar het licht.

Werkwijze

Bij een consult wordt er op afstand afgestemd op het dier. Daarmee wordt het dier ondersteund in de laatste fase. Het dier bepaald zelf of het open staat voor contact of niet.

Marian heeft een uiterst zuiver werkende intuïtie, zij stemt af op een zeer hoge liefdesfrequentie. Zij wordt begeleid door een team van gidsen die haar ondersteunen in het voorzien van de juiste informatie voor dat moment.

Marian kan het dier helpen zich over te geven, om de oude situatie los te laten en door te reizen naar het licht. Heling vindt automatisch plaats tijdens deze sessie.

——————————————————-

Marian geeft geen advies over eventuele toe te passen euthanasie, dat is ten alle tijden de verantwoording van de mens waar het dier bij woont.